کد خبر: 207371 A

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

دولت یازدهم نشان داده است که در حوزه سیاست‌های رفاهی در گروه دولت‌هایی قرار می‌گیرد که با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به دنبال کاهش فقر و افزایش رفاه است.

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام فراخوان برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان، جهت تدوین سیاست‌های رفاهی اظهار کرد: گفت‌وگوی اجتماعی راهبرد دولت برای توسعه است.

به گزارش ایلنا، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سیاست اجتماعی که نخستین معنای آن سیاست‌های رفاهی است شامل اقدامات دولت برای تأمین نیازهای اولیه اقشار کم درآمد(بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و…) می‌شود.

وی ادامه داد: دولت یازدهم نشان داده است که در حوزه سیاست‌های رفاهی در گروه دولت‌هایی قرار می‌گیرد که با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به دنبال کاهش فقر و افزایش رفاه است.

میدری افزود: برنامه تحول سلامت که مهم‌ترین برنامه اجتماعی دولت بوده، نشان از آن دارد که الگوی اقتصادی و اجتماعی این دولت در کنار اعتقاد به بازار سعی دارد تأمین نیازهای اساسی را برعهده بگیرد.

معاون وزیر کار تشریح کرد: ‌با وجود مضیقه‌های بودجه‌ای، اعلام سیاست رشد مسکن اجتماعی از سوی وزارت مسکن و مسکن کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختصاص بودجه‌ای هر چند بسیار اندک برای بازگشت گروهی از کودکان به مدرسه در سال گذشته و پرداختن به امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد از جمله سیاست‌های رفاهی دولت هستند.»

وی اظهار کرد: سیاست گذاری برای کاهش تضادهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد هماهنگی منافع گروه‌های مختلف، معنایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، از همین رو معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صاحبنظران دعوت کرده تا درباره آن گفت‌و‌گو شود و صاحبنظران این وزارتخانه را راهنمایی کنند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگرچه در مواجهه با تضادهای اجتماعی می‌توان سه راهبرد سکوت و تغافل، گفت‌و‌گوی اجتماعی و گفت‌وگوی مدیریت شده را مطرح کرد اما سیاست گفت‌و‌گوی اجتماعی راهبردی است که این دولت به آن اعتقاد دارد.

میدری ادامه داد: تاکنون سعی شده از سیاست گفت‌و‌گوی اجتماعی برای مسائل مهمی که در پیش است مانند یارانه‌ها و مقابله با رکود تورمی بهره گرفته شود، ضمن اینکه راهبرد گفت‌وگوی مدیریت شده، راهبردی دو طرفه است که امکان هدایت برای نیروی بالادست را نیزامکانپذیر می‌سازد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به تجربه یکساله این وزارتخانه در همکاری با سازمان‌های مردم نهاد، گفت: تجربه ما در ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد نشان می‌دهد که بی‌شک این نهاد‌ها نیزاز گفتگوی اجتماعی استقبال می‌کنند.

وی توضیح داد: معاونت رفاه اجتماعی تاکنون سعی داشته در عرصه‌هایی که به آن مربوط است از این شیوه سیاست گذاری برای حل مسائل پیش روی خود مانند بودجه بخش رفاهی کشور، ارتقای کمی و کیفی مهدکودک‌ها، کاهش حوادثناشی از کار، کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله کارکودکان استفاده کند که تجارب به دست آمده در این زمینه در گزارش مستقلی ارائه خواهد شد.

میدری تصریح کرد: از همین روی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده است پذیرای دیدگاه و نظرات صاحبنظران و شهروندان درمورد تدوین سیاست‌های رفاهی از طریق آدرس ایمیل daftarrefah @ gmail. Com و سایت گفت‌و‌گوی اجتماعی به آدرس http: / / www. iransociald. ir باشد.

اقتصادی و اجتماعی ایمیل دولت رشد رفاه اجتماعی فقر کودکان مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر