کد خبر: 214331 A

مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد:

در این دستورالعمل که در سر در واحدهای ترخیص و اتاق‌های بیمارستان‌های خصوصی نصب شده است به بیماران اعلام شده که باید تمام وجوه پرداختی در داخل بیمارستان صورت گیرد.

مشاور وزیر بهداشت، از الزام تمام مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی به نصب دستورالعمل چگونگی پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران در واحد ترخیص بیمارستان‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محمود طباطبایی گفت: در این دستورالعمل که در سر در واحدهای ترخیص و اتاق‌های بیمارستان‌های خصوصی نصب شده است به بیماران اعلام شده که باید تمام وجوه پرداختی در داخل بیمارستان صورت گیرد و حق پرداخت هیچ گونه وجهی بیرون از بیمارستان را ندارند و هیچکس نیز حق مطالبه وجهی خارج از تعرفه مشخص شده در بیمارستان را ندارد.

وی در عین حال از مدیران عامل بیمه‌ها و شرکتهای بیمه‌های تجاری خواست هنگام ارائه معرفی نامه به بیماران، «تذکری» را بر روی معرفی نامه‌ها ضمیمه کنند که بیمار حق پرداخت هیچ گونه وجهی خارج از تعرفه را ندارد.

طباطبایی تصریح کرد: مدیران عامل بیمه‌ها به تمامی شرکت‌های بیمه‌ای تحت پوشش خود، دستور الصاق چنین تذکری را صادر کنند.

مشاور وزیر در امور بیمارستانهای خصوصی گفت: اگر این موضوع جدی گرفته شود، آن درصد قلیلی از پزشکان که خطا می‌کنند محدود خواهند شد.

وی یادآور شد: اگر همه در این زمینه همکاری نمایند، جلوی دریافتهای غیرمتعارف نیز با عدم مراجعه بیماران به پزشکان جهت پرداخت اضافی، گرفته خواهد شد.

بیمارستان پوشش شرکت های بیمه وزیر بهداشت مشاور خصوصی دستورالعمل نصب الزام ترخیص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر