کد خبر: 214598 A

وزارت بهداشت، «محمدرضا فراهانی» در حکم «سیدحسن هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس ستاد اقامه نماز وزارت بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی جداگانه، دبیر ستاد اقامه نماز این وزارتخانه را منصوب و رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان را در این سمت ابقا کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، «محمدرضا فراهانی» در حکم «سیدحسن هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس ستاد اقامه نماز وزارت بهداشت منصوب شد.

همچنین «طیب قدیمی» با حکم وزیر بهداشت، در سمت مسوولیت ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان ابقا شد

بهداشت درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت وزارتخانه وزیر بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نماز ستاد منصوب اقامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر