کد خبر: 214643 A

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر خبر داد:

بیماران تالاسمی برای داروی دفروکسامین هیچگونه پرداختی نخواهد داشت و برای داروی دسفرال تنها ۲ درصد قیمت دارو(معادل ۲۲۵۰ ریال) را پرداخت می‌کنند.

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت از کاهش قیمت دو داروی دفروکسامین و دسفرال بیماران تالاسمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی در خصوص انتقاد برخی رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت داروهای بیماران خاص، گفت: یارانه حذف شده از داروی بیماران تالاسمی در قالب پوشش جدید تفاهم نامه سازمان غذا و دارو با سازمان‌های بیمه گر اعمال شده است.

وی ادامه داد: پوشش داروی خاص بیماران تالاسمی در لیست تفاهم نامه مذکور برای داروی DEFEROXAMINE صد در صد و DESFERAL حدود ۹۸ درصد است.

به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر، بیماران تالاسمی برای داروی دفروکسامین هیچگونه پرداختی نخواهد داشت و برای داروی دسفرال تنها ۲ درصد قیمت دارو(معادل ۲۲۵۰ ریال) را پرداخت می‌کنند.

افزایش قیمت پوشش دارو رسانه سازمان غذا و دارو مواد مخدر وزارت بهداشت یارانه بیماران داروی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر