کد خبر: 217300 A

معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد:

برای نظارت هر چه بهتر، در استان‌ها ستادهای نظارت بر اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت جهت حذف دریافت هر گونه اخذ خارج از پرونده مالی بیمار در بیمارستان و موسسات درمانی تشکیل خواهد شد.

همایش سراسری نظارت بر امور درمان با حضور ناظران امور درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایش وضعیت برنامه‌های تحول نظام سلامت و آموزش در خصوص چگونگی اجرای کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت جمهوری اسلامی ایران را از محورهای این همایش عنوان کرد.

محمد آقاجانی افزود: در این همایش شیوه ممیزی و رسیدگی به صورت حساب‌های مراکز درمانی، موارد نظارتی مرتبط با نظام پزشکی و آخرین تغییرات در سنجه‌های اعتبار بخشی، به ناظران امور درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی آموزش داده شد.

معاون درمان در ادامه به تبیین و تشریح جایگاه و نقش حساس نظارت بر استقرار، تداوم و صیانت از برنامه‌ها و اهداف طرح تحول نظام سلامت پرداخت و گفت: با توجه به اولویت قرار گرفتن «سلامت» به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت و اعتمادی که از سوی حاکمیت به حوزه سلامت شده است، منابع لازم در اختیار حوزه سلامت قرار داده شده است بنابراین وظیفه ما و تیم‌های نظارتی دانشگاه‌ها این است که از برنامه طرح تحول نظام سلامت، حقوق هم وطنان و منابع مالی صیانت کنیم و مراقب باشیم هیچگونه تخطی صورت نگیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت اذعان داشت: وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت به مرور از تصدی‌گری خود می‌کاهد، اما هر قدر این تصدی‌گری کاهش یابد ۳ امر سیاستگذاری، تامین منابع، نظارت و ارزشیابی به عنوان سه تکلیف اصلی وزارت بهداشت به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی سخت‌ترین ماموریت در حوزه تحول درمان را مربوط به اجرای کتاب تعرفه‌ها و برخورد با متخلفان دانست و گفت: بر این اساس از ۱۵ آبان ماه سالجاری بیش از پیش و با تمام قدرت و سرعت باید به وظایف خود در حوزه نظارت عمل نماییم. لذا تحول در بسته نظارت بسیار ضروری به نظر می‌رسد و باید ساز و کار‌ها و روش‌های نظارتی به صورت کیفی و کمی تغییر یابد. که در این راستا به روز کردن اطلاعات، دانش ناظران و شیوه‌های نظارتی امری بدیهی است.

آقاجانی در ادامه گفت: برای نظارت هر چه بهتر، در استان‌ها ستادهای نظارت بر اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت جهت حذف دریافت هر گونه اخذ خارج از پرونده مالی بیمار در بیمارستان و موسسات درمانی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی تشکیل خواهد شد.

وی افزود: ۳ مولفه هوشیاری، دقت و سرعت تیم نظارتی، ضامن اجرای هر چه بهتر و پیشرفت برنامه‌های وزارت بهداشت خواهد بود.

بیمارستان درمان سازمان نظام پزشکی سلامت مراکز درمانی معاون منابع مالی نظام پزشکی وزارت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر