کد خبر: 219153 A

با تحقیقات موسسه سلول پایه دانشگاه هاروارد:

با استفاده از مهندسی ژنتیکی سلول‌های پایه‌ای تولید کردند که مواد سمی سرطان‌کش ترشح می‌کند اما مهم این است خود از تاثیر سمی که تولید می‌کند در امان است / این سلول‌ها همچنین خطری متوجه سلول‌های عادی و سالم نمی‌کند.

دانشمندان در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد راهی برای تبدیل سلول‌های پایه به قاتل سلول‌های سرطانی مغز پیدا کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، این سلول‌های پایه در آزمایش‌ها به روی موش، طوری مهندسی ژنتیکی شدند که موادی سمی تولید و ترشح کنند؛ این مواد سمی فقط سلول‌های سرطانی مغز را هدف می‌گیرد و به سلول‌های عادی صدمه‌ای نمی‌زند و محققان گفتند که مرحله بعد آزمایش این شیوه به روی انسان است.

بعضی کار‌شناسان سلول پایه معتقدند که این شیوه آینده معالجات سرطان خواهد بود. این مطالعه که در نشریه استم سلز چاپ شده دستاورد پژوهشگران در بیمارستان عمومی ماساچوست و موسسه سلول پایه هاروارد است. آن‌ها برای سال‌ها مشغول تحقیق روی چگونگی درمان سرطان با سلول پایه بودند به طوری که سلول‌های سرطانی نابود شود بی‌آنکه سلول‌های عادی آسیبی ببینند.

آن‌ها با استفاده از مهندسی ژنتیکی سلول‌های پایه‌ای تولید کردند که مواد سمی سرطان‌کش ترشح می‌کند اما مهم این است، خود از تاثیر سمی که تولید می‌کند در امان است. این سلول‌ها همچنین خطری متوجه سلول‌های عادی و سالم نمی‌کند.

در آزمایش‌های حیوانی این سلول‌ها باعثمرگ سلول‌های سرطانی شدند. دکتر خالد شاه نویسنده اصلی این مقاله و مدیر بخش عصب درمانی ملکولی و آزمایشگاه تصویربرداری در بیمارستان عمومی ماساچوست و دانشکده پزشکی هاروارد گفت که نتایج خیلی مثبت است.

وی گفت: سموم سرطان‌کش قبلا با موفقیت زیاد در مورد انواع سرطان خون به‌کار برده شده بود اما در تومورهای جامد به این خوبی موثر نبود چون سرطان‌ها در مواد جامد به سختی قابل دسترسی هستند و این سموم عمر کوتاهی دارند. «اما به گفته او مهندسی ژنتیکی سلول‌های پایه این وضع را کاملا عوض کرده» و ما اکنون سلول‌های پایه مقاوم در برابر سموم داریم که می‌توانند داروهای نابود کننده سرطان را تولید و ترشح کنند.

سرطان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر