کد خبر: 223317 A

قائم مقام کل وزیر بهداشت مطرح کرد:

با اجرای طرح تحول سلامت، میزان رضایتمندی مردم در بخش بهداشت و درمان افزایش یافته است که خود این مسئله نشان دهنده اجرای موفق این طرح است.

قائم مقام کل وزیر بهداشت، یکی از راهکارهای مناسب جهت استمرار طرح تحول سلامت را صرفه جویی در هزینه های بهداشت و درمان بیان کرد.

به گزارش ایلنا، ایرج حریرچی با اشاره به این که سلامت یکی از اولویت های مهم دولت است، گفت: با اجرای طرح تحول سلامت، میزان رضایتمندی مردم در بخش بهداشت و درمان افزایش یافته است که خود این مسئله نشان دهنده اجرای موفق این طرح است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی برای استمرار طرح تحول سلامت اندیشیده شده است، گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته صرفه جویی در هزینه های بهداشتی و درمانی است، ضمن این که امیدواریم بودجه وزارت بهداشت برای سال آینده نیز افزایش یابد.

حریرچی همچنین، اقدامات صورت گرفته در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در اجرایی شدن طرح تحول سلامت را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به راه اندازی سامانه ۱۶۹۰ و استمرار در اجرای بسته نظارت بر تعرفه درمان، افزود: در جامعه پزشکی، تعداد اندکی از پزشکان تخلف می کنند و امیدواریم که با اجرای بسته نظارت بر تعرفه سلامت، تعداد تخلفات از سوی برخی پزشکان به حداقل رسیده و در نهایت تعداد تماس های گرفته شده با سامانه ۱۶۹۰ به منظور ثبت شکایت در این مورد کاهش یابد.

وی ضمن اشاره به نحوه رسیدگی به شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۶۹۰، گفت: از شکایات ثبت شده در این سامانه گزارش و آمار گرفته می شود و طی زمان معین شده، شکایات، بررسی و مورد رسیدگی قرار می گیرند.

بودجه بهداشت و درمان بهداشتی و درمانی جامعه پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی درمان سلامت صرفه جویی وزارت بهداشت وزیر بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر