کد خبر: 226195 A

معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد:

بهزیستی درصدد است تا زنان و کودکان آسیب دیده کارتن خواب حاشیه شهر را ساماندهی کند تا این مادران و کودکان متحمل آسیب بیشتری نشوند.

معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: وضعیت ساماندهی زنان و کودکان کارتن خواب پایتخت بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بهزیستی کشور، «حبیب الله مسعودی فرید» با اشاره به جمع‌آوری و نگاهداری دو هزار متکدی و کارتن خواب در سال جاری گفت: بهزیستی درصدد است تا زنان و کودکان آسیب دیده کارتن خواب حاشیه شهر را ساماندهی کند تا این مادران و کودکان متحمل آسیب بیشتری نشوند.

وی به عنوان نمونه اظهارداشت: در زمان حاضر ۵۰ متکدی در کوره‌های آجرپزی منطقه آزادگان بسر می‌برند که در بین آنها پنج زن و یک کودک زندگی می‌کنند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنانش به تعدادی خیر هم اشاره کرد که این افراد همگام با سازمان بهزیستی با نیت حمایت و جلب اعتماد آسیب دیدگان اجتماعی و بی‌خانمان‌ها و در ‌‌نهایت کمک به فرآیند بهبودی آن‌ها به فعالیت‌هایی همچون توزیع خوراک بین این افراد می‌پردازند.

بهزیستی پایتخت خوراک زنان کارتن خواب کودکان سازمان بررسی ساماندهی آسیب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر