کد خبر: 231917 A

در این مدت میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی در خدمات مشمول برنامه از ۳۷ درصد به ۸ درصد رسیده است.

معاون درمان گفت: اهداف اصلی برنامه نظام تحول سلامت، حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقاء کیفیت آن و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، محمد آقاجانی افزود: حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت با محوریت اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ساماندهی تأمین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بیماران در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ۱۵ اردیبهشت ماه در کشور اجرا شد.

وی افزود: در این مدت میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی در خدمات مشمول برنامه از ۳۷ درصد به ۸ درصد رسیده است و هموطنان بستری واجد بیمه پایه سلامت تنها ۶ درصد از مبلغ صورتحساب تنظیمی مشمول این برنامه را بر اساس تعرفه و قیمت مصوب پرداخت می نمایند.

وی یادآور شد: از سوی دیگر روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر(دارای دفترچه بیمه روستایی) و سایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستانهای مشمول برنامه مراجعه می‌کنند، ۳ درصد از هزینه خدمات را پرداخت می‌کنند و بر اساس برآوردهای صورت گرفته طی اجرای این برنامه نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰ هزار نفر از این خدمات بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: بیمارستانهای مشمول طرح از ابتدای اجرای برنامه به ارائه تمامی خدمات تشخیصی و درمانی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به تمامی بیماران بستری در همان بیمارستان و یا در زنجیره تامین خدمات مکلف شده اند که ضوابط این امر به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این برنامه در صورتی که بیمارستانی امکان ارائه همه خدمات مورد نیاز بیمار را نداشته باشد براساس زنجیره ارجاع بین بیمارستانی مصوب ستاد اجرایی دانشگاه، عمل خواهد نمود و مسئولیت و هزینه های نقل و انتقال بیماران(آمبولانس) و هزینه خدمات ارائه شده به عهده بیمارستان ارجاع دهنده می‌باشد.

معاون درمان در ادامه افزود: همچنین ما به التفاوت تعرفه ها با تعهدات بیمه ای و خدمات ضروری و حیاتی خارج از بسته بیمه پایه مشمول این برنامه قرار می گیرند.

وی یادآور شد: پیش از اجرای برنامه تقریباً همه بیماران برای خرید تجهیزات و لوازم مصرفی به خارج بیمارستان ارجاع می شدند این میزان در حال حاضر به ۳.۲ درصد و قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی پرمصرف، همچون لنز داخل چشمی و استنت‌های قلبی به ‌طور متوسط ۴۲ درصد کاهش یافته است.

آقاجانی تاکید کرد: با توجه به تاثیر بسیار زیاد خدمات اورژانسی بر شاخص های سلامت، بیماران تحت نظر که زمان برای آنها حیاتی است از حمایت بیشتری در این طرح برخوردار خواهند بود.

بیمارستان تجهیزات پزشکی دارو درمان سلامت شاخص وزارت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برنامه خدمات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر