کد خبر: 232088 A

رئیس همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه خبر داد:

از ۱۵ میلیون خانواری که قرار بود کالا دریافت کنند، تنها ۱۱.۵ میلیون خانوار سبد کالا دریافت کردند و ۲۰ درصد خانوارها مردم سبد کالای خواربار خود را دریافت نکردند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش بینی ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه رفاهی در سال ۹۴ خبرداد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری امروز در همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری‌ است، گفت: از بودجه یاد شده ۴۰ هزارمیلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شده و از ۵۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی رقمی کمتر از ۱۰ درصد به دستگاه های اصلی کاهش فقر در ایران اختصاص داده شده است.

وی گفت: همچنین بودجه اندکی بین دستگاههای اجرایی برای موضوع رفاه تقسیم می‌شود.

میدری با اشاره به تجارب سالهای ۹۲ و ۹۳ در توزیع سبد غذایی گفت: در سال ۹۲ بودجه حمایت غذایی در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده شد که کالا خریداری کند و وزارت کار اطلاعات افراد را در اختیار قرار دهد و سپس کارت مردمی که می خواستند کالا دریافت کنند شارژ شود.

رئیس همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه ادامه داد: از ۱۵ میلیون خانواری که قرار بود کالا دریافت کنند، تنها ۱۱.۵ میلیون خانوار سبد کالا دریافت کردند و ۲۰ درصد خانوارها مردم سبد کالای خواربار خود را دریافت نکردند.

معاون رفاه اجتماعی بیان داشت: در سال ۹۳ ساختار به گونه ای طراحی شد که بانک مرکزی کارتهای دریافت کالا را شارژ می کرد که باز هم ۳۰ درصد از واجدین شرایط مراجعه نکردند و بقیه منابع در اختیار بانک مرکزی ماند.

وی تاکید کرد: درصورتی که برای تخصیص بودجه های رفاهی این گونه عمل کنیم می توانیم ۲۰تا ۳۰درصد کارایی را افزایش دهیم.

میدری گفت: سال آتی یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دراختیار نظام بانکی قرار می‌گیرد که تا مردم کم درآمد بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. ۲۰بانک عامل برای این کار مشخص شده است. همچنین ۱۰دستگاه حمایتی برای این منظور درنظر گرفته شده است.

رئیس همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه با اشاره به موضوع تحریم های اقتصادی و تجارب دیگر کشورها در این زمینه گفت: کشور آلمان در زمان جنگ جهانی دوم با سرابی که از سوی دولت ناکارآمد برای مردم ترسیم شد اقتصاد آن کشور را با مشکلات عمده ای مواجه کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که می توان با تشکیل دولت رفاه شرایط تحریم را به گونه ای در کشور فراهم کرد که مردم با سرابهای غیر واقعی دچار سردرگمی نشوند بلکه همبستگی را در جامعه افزایش داد.

تولید سرانه در تهران ۶ برابر سیستان و بلوچستان است

وی با اشاره به وضعیت استانهای مرزی و همچنین استانهایی که سالها در معرض واقعه جنگ بودند گفت: تولید سرانه در استان تهران ۶برابر استان سیستان و بلوچستان است.

رئیس همایش ملی رفاه اجتماعی دربرنامه ششم توسعه تاکید کرد: برنامه ششم توسعه باید بر اساس برنامه های استانی و شهرستانی تنظیم شود. برنامه های هر منطقه با توجه به شرایط موجود در آن منطقه باید تدوین شود. هر استان و شهرستان بر اساس نیازهای استان باید برنامه های رفاهی اش تنظیم شود.

به گفته دکتر میدری، فقر در ایران ابعاد ملی دارد. هم اکنون استان یزد دارای ۹۰درصد جمعیت بیمه های اجتماعی هستند در حالیکه دراستان سیستان و بلوچستان ۳۰درصد مردم تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد زمانی که برنامه ششم توسعه را تقدیم دولت می کنیم بر اساس برنامه های شهرستانی و استانی باشد.

رئیس همایش رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: باید از قانون نویسی به سوی سند نویسی تغییر جهت دهیم و ازسوی برنامه های عمرانی به سوی تنظیم برنامه های رفاهی عبور کنیم.

وی تاکید کرد: رفاه اجتماعی باید منجر به نشاط ملی شود زیرا نشاط ملی مهمتر از درآمد ملی است.

میدری تاکید کرد: آنچه برای یک کشورتعیین کننده است نشاط ملی است در صورتی که انجام شود درآمد ملی هم تحقق می یابد اما اگر به فکر ساخت سدو راه باشیم تجربه دیگرکشورها نشان می دهد اگر نشاط اجتماعی را ایجاد نکنیم بی تردید به جایی نمی رسد.

رئیس همایش ملی رفاه اجتماعی دربرنامه ششم توسعه گفت: هم اکنون از ۲۲ میلیون شاغل در کشورهفت میلیون نفر فاقد بیمه هستند که در آینده ای نه چندان دور با پنج میلیون سالمندی مواجه هستیم که فاقد هرگونه بیمه اجتماعی هستند.

استان سیستان و بلوچستان اقتصاد بودجه پوشش تحریم های اقتصادی جنگ درآمد رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر