کد خبر: 238986 A

ربیعی:

بیمه‌های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی قراردادی امضا نکرده‌اند که موجب افزایش هزینه از جیب بیماران در برخی بخش‌ها شده باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیمه‌های تکمیلی در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی حتما با طرح تحول سلامت همکاری خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی افزود: بیمه‌های تکمیلی همانند بخش‌های خصوصی دیگر، دغدغه هزینه و فایده را دارند و در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب با طرح سلامت همکاری می‌کنند.

وی گفت: بیمه‌های تکمیلی با بیمارستانهای خصوصی قراردادی امضا نکرده‌اند که موجب افزایش هزینه از جیب بیماران در برخی بخش‌ها شده باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای جلب همکاری بیمه های تکمیلی جلساتی در حاشیه شورای عالی بیمه برگزار می‌شود و با گفتگو و توجه به منطق اقتصادی درون قراردادها، این همکاری محقق می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه بیمه‌های تکمیلی در ماه‌های پایانی امسال زمینه همکاری با طرح تحول سلامت را فراهم می‌کنند، ادامه داد: قراردادهای سال آینده نیز بر اساس نرخ‌های جدید منعقد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تمام منابعی که برای اجرای طرح سلامت اختصاص یافته و هزینه شده لازم و غیر قابل اجتناب بوده است، گفت: بدون این منابع تحول صورت گرفته ایجاد نمی‌شد.

ربیعی افزود: باید توجه کرد از منابعی که برای اجرای طرح سلامت صرف شده است، محافظت شود.

سلامت کار و رفاه اجتماعی همکاری هزینه منابع بیمه تحول ربیعی تکمیلی محافظت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر