کد خبر: 239748 A

معاون درمان وزارت بهداشت:

ضریب اشغال تخت بالای ۸۰ درصد برای بیمارستان مطلوب نیست، چرا که خدمات درمانی را دچار اشکال می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه چهارمین جلسه دبیران اجرایی ستادهای استانی نظارت بر تعرفه ها گفت: در بیمارستان های دولتی به ازای هر هزار جمعیت، یک تخت بیمارستانی موجود است و در مجموع در دو بخش دولتی و غیر دولتی، ۱.۵ تخت به ازای هر هزار جمعیت وجود دارد.

به گزارش ایلنا؛ محمد آقاجانی در حاشیه چهارمین جلسه دبیران اجرایی ستادهای استانی نظارت بر تعرفه ها، گفت: برای این که مردم بتوانند از خدمات مناسب در بیمارستان ها برخوردار شوند، لازم است متناسب با نیاز مردم در هر منطقه از کشور تعداد تخت کافی با کیفیت وجود داشته باشد.

معاون درمان بابیان این که در بیمارستان های دولتی به ازای هر هزار جمعیت، یک تخت بیمارستانی وحود دارد، افزود: در مجموع در دو بخش دولتی و غیر دولتی، ۱.۵ تخت به ازای هر هزار جمعیت وجود دارد.

به گفته وی، به منظور پاسخ دهی خوب و مناسب به بیماران، بیمارستان های کشور نیازمند احداث۶۰ هزار تختخواب جدید در کشور هستند.

معاون درمان با اشاره به این که در تهران ضریب اشغال تخت بیمارستان های اصلی به حدود ۹۰ درصد رسیده است، افزود: این ضریب اشغال موجب شده است تا بیمارستان ها در برخی از ساعات روز و در ایام خاص نتوانند بیماران را پذیرش کنند.

به گفته وی، ضریب اشغال تخت بالای ۸۰ درصد برای بیمارستان مطلوب نیست، چرا که خدمات درمانی را دچار اشکال می کند.

آقاجانی ادامه داد: البته بیمارستان ها براساس دستورالعمل ابلاغی موظف هستند که بیماران اورژانسی را در اولویت پذیرش و درمان قرار دهند.

وی افزود: همچنین ستاد هدایت بیمار در هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی موظف به تامین تخت برای بستری بیمار اورژانسی در سطح تخت های هر دانشگاه می باشند تا ارائه خدمت درمانی به بیماران صورت گیرد.

وی با اشاره به این که برای حوادثغیر مترقبه لازم است ۱۰ درصد از تخت های یک بیمارستان خالی باشد، گفت: این ۱۰ درصد از تخت هایی هم که خالی است جزء تخت هایی است که کمتر استفاده می شود مثل تخت های بخش کودکان که بار بیماری کمتر است.

کمبود ۵۷۰۰ تختICU

معاون درمان همچنین، با بیان این که تعداد تخت های بخش های اصلی و ویژه و ICU در کشور محدود است، افزود: در حال حاضر ۵۷۰۰ تخت مراقبت ویژه ICU در کشور داریم که نیازمند ۵۷۰۰ تخت دیگر برای این بخش ها هستیم.

به گفته وی، در حال حاضر ضریب اشغال تخت های بخش های مراقبت ویژه در کشور حدود ۱۰۰ درصد است که نشان دهنده این است که باید هرچه سریعتر به بخش های ICU اضافه شود.

آقاجانی همچنین، بر تامین منابع فیزیکی و نیروی انسانی در اورژانس بیمارستان ها و مراقبت های ویژه تاکید کرد و گفت: به منظور حل مشکل کمبود تخت در بیمارستان های کلانشهرها، نیازمند سرمایه گذاری در دو بخش دولتی و غیر دولتی هستیم.

وی ادامه داد: خرید راهبردی خدمت براساس برنامه پنجم توسعه از بیمارستان های غیر دولتی با تعرفه دولتی در دستور کار می باشد و این موضوع را به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرده ایم.

معاون درمان در ادامه، با اشاره به جلسه دبیران اجرایی ستادهای استانی نظارت بر اجرای تعرفه ها، گفت: سازمان نظام پزشکی، در هر استانی فردی را به عنوان دبیر این ستاد انتخاب کرده است که با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی آن استان و سایر سازمان های دخیل، نظارت بر تعرفه های درمانی در هر استان صورت می گیرد.

به گفته وی، در بحثتعرفه ها همکاری های خوب و گسترده جامعه پزشکی در بیمارستان های دولتی و خصوصی، صورت گرفته است.

آقاجانی همچنین، تشکیل این جلسه را به منظور هماهنگی های هر چه بیشتر میان دبیران ستادی انتخابی از سوی سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت بیان کرد و گفت: لازم است هماهنگی ها میان حوزه های مختلف، سازمان های بیمه پایه و تکمیلی، انجمن های تخصصی و بیمارستان های دولتی و خصوصی بیشتر شود.

وی ادامه داد: اگر بیمه های تکمیلی به موقع عقد قرارداد با بیمارستان خصوصی نداشته باشند باعثافزایش پرداخت مردم و به دنبال آن نارضایتی بیماران می شود.

معاون درمان در ادامه، بر ضرورت افزایش سرعت در عقد قرارداد میان بیمه های تکمیلی با بیمارستان های خصوصی در سطح استان ها تاکید کرد.

برنامه پنجم توسعه بیمارستان جامعه پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی درمان دولتی و خصوصی سازمان نظام پزشکی سرمایه گذاری نیروی انسانی وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر