کد خبر: 253418 A

با برقراری این سیستم در بیمارستان‌های عضو طرح، گزارش دهی عوارض تزریق خون از این مراکز درمانی فعال شده است.

معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون از استقرار نظام مراقبت از خون در ۴۵۰ بیمارستان کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از سازمان انتقال خون، «سیما ذوالفقاری» با اعلام این خبر افزود: با برقراری این سیستم در بیمارستان های عضو طرح، گزارش دهی عوارض تزریق خون از این مراکز درمانی فعال شده است.

وی همچنین از ممیزی ۵۲ بیمارستان در خصوص سرویس انتقال خون خبر داد و افزود: با تدوین آیین نامه فعالیت سرویس انتقال خون بیمارستانی و تصویب آن در شورای عالی سازمان قدم مهمی در مدیریت مصرف خون برداشته شده است.

طبق اساسنامه سازمان انتقال خون ایران، مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی ایران، سازمان انتقال خون ایران به عنوان تنها مرجع مسوول تامین خون و فرآورده های آن در کشور مشخص شده است.

در این راستا ماموریت اصلی سازمان انتقال خون ایران، تامین خون و محصولات خون کافی و سالم به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی تعریف شده و در جهت اجرای این مأموریت در سال های اخیر اقدامات متعددی به عمل آمده تا ضمن آنکه خون کافی برای تمامی بیماران نیازمند در سراسر کشور تامین می شود، ارتقای روند سلامت و کیفیت خون نیز همچنان ادامه یابد.

مراقبت از خون(هموویژلانس) نیز به فعالیت هایی اطلاق می شود که در کل زنجیره انتقال خون(از زمان جمع آوری خون تا زمان تزریق آن به گیرنده) به منظور جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به وقوع عوارض ناخواسته احتمالی ناشی از تزریق خون و فرآورده های آن در افراد گیرنده انجام شده تا در صورت امکان مانع از بروز مجدد آنها شود.

در پروژه مراقبت از خون(هموویژلانس) نیز چهار فرآیند مهم درخواست خون و فرآورده توسط پزشکان و مراکز درمانی، نگهداری آنها در بانک خون بیمارستان ها، انجام آزمایشات سازگاری قبل از تزریق و نظا رت بر فرآیند تزریق و عوارض پس از تزریق مورد پایش قرار می گیرد.

آیین نامه انتقال خون ایران بیمارستان سلامت فناوری مجلس شورای اسلامی مراکز درمانی کشور خون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر