کد خبر: 117467 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان از برآورد کشت بذر گندم و جو در ۳۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان خبر داد.

ایلنا - سمنان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان از برآورد کشت بذر گندم و جو در ۳۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان گفت: برای سال زراعی جاری حدود ۱۸۰۰ از مزارع به کشت گندم و ۱۴۰۰ هکتار نیز به کشت جو اختصاص خواهد یافت که تا کنون در سطح بیش از ۲هزار هکتار قرار داد کشت بسته شده و در بیش از ۸۰۰ هکتار بذر گندم و جو کشت شده است.
حسین اصغری افزود: برداشت ذرت از ۲۲۰ هکتار از مزارع با متوسط عملکرد ۴۶ تن در هکتار، برداشت زیتون از سطح ۸ هکتار از باغ‌ها با عملکرد متوسط ۵/۲ تن، دریافت ۱۱ مورد تقاضای بهسازی و نوسازی واحد‌های دامداری روستایی، نظارت و ارزیابی ۱۴۵ طرح توسعه بخش کشاورزی، معرفی سه دامدار متقاضی کمک‌های فنی و اعتباری، برگزاری دوره‌های آموزشی سایت گندم به حجم ۶۲ نفر روز، نقشه برداری از ۱۳۸ هکتار و نظارت بر ۱۹ مورد اراضی واگذار شده در سطح ۴۶ هکتار، صدور دومورد مجوز تبصره یک ماده یک و نظارت بر مجوز‌های تبصره یک و چهار ماده یک در سطح بیش از ۳۱ هزار متر مربع از مهم‌ترین اقدامات مدیریت در ماه گذشته بوده است.

بخش کشاورزی جهاد کشاورزی دوره های آموزشی شهرستان هکتار مدیر سمنان گندم جو بذر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر