کد خبر: 195794 A

با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛

با حکم وزیر جهاد کشاورزی و طی مراسمی در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان منصوب شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در این مراسم گفت: ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان با کسب درآمد، نظام بخشی مناسب از برنامه‌های اجرایی سنوات اخیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوده که باید تداوم داشته باشد.

به گزارش ایلنا، سید مجید موسوی به رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان توصیه کرد پیگیر کار‌ها و طرح‌های شروع شده و نیمه تمام و تکمیل کردن آن باشد.

وی افزود: شروع فعالیت شورا و رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مصادف با طرح آمارگیری کشاورزی و جذب آمارگیران و آمادگی آن‌ها برای اجرای دقیق و مطلوب آمارگیری است که نیازمند مدیریت مناسب است.

موسوی بیان داشت: باید دقت شود تا در سپردن کار و محول کردن طرح‌ها و پروژه‌ها به مهندسین دارای رتبه عدالت رعایت شود و بر اجرای درستی کار آن‌ها نیز نظارت شود.

رئیس سازمان گفت: باید برای اشتغال و انجام کارهایی که باعثکسب درآمد برای فارغ التحصیلان می‌شود برنامه ریزی و توجه جدی شود.

در این جلسه همچنین ایرج ذوالفقاری رئیس وقت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گزارشی از فعالیت‌های چهار ساله مسئولیت خود در آن سازمان را ارائه کرد.

در پایان جلسه با تقدیر از ایرج ذوالفقاری وبا حکم وزیر جهادکشاورزی، محمدرضا نقمی به سمت رئیس جدید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان منصوب شد.

استان سمنان اشتغال جهاد کشاورزی درآمد سازمان جهاد کشاورزی استان کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی نظام سمنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر