کد خبر: 205059 A

در سمنان برگزار می‌شود؛

معاون دانشگاه سمنان از بر پایی اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران به میزبانی دانشگاه سمنان خبر داد.

هدف اساسی برگزاری این همایش، برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است.

به گزارش ایلنا، علیرضا عرفانی، معاون دانشگاه سمنان، در نشست خبری با خبرنگاران گفت اظهار داشت: آمایش سرزمین، یکی از موضوعات بسیار اساسی در نظام برنامه ریزی کشور است که بیش از ۷۰ سال سابقه در جهان دارد و کمتر کشور توسعه یافته‌ای وجود دارد که برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را بدون توجه به آمایش سرزمین انجام دهد.

دبیر اجرایی این همایش در ادامه گفت: ۲۶۰ چکیده مقاله به این دبیرخانه رسیده که ۱۶۶ مقاله پذیرفته شده و ۱۰۰ مقاله کامل نیز به دبیر خانه علمی رسیده که ۳۲ مقاله توسط کمیته داوران برای ارائه به همایش پذیرفته شده و ۳۷ مقاله نیز بصورت پوستر به این همایش ارائه شده است.

در ادامه مشاور استاندار در امور اقتصادی با بیان اینکه برای اولین بار دبیرخانه دائمی آمایش سرزمین در کشور در دانشگاه سمنان برپا شده گفت: از این دبیرخانه انتظار می‌رود بصورت علمی، اجرایی به مراجع مختلف ارجاع داده شود و برای کار بست نتایج از آن استفاده شود.

مسئول هماهنگی برگزاری همایش اعلام کرد: مرکز تحقیقات مطالعات کاربردی برنامه ریزی و مدیریت سرزمینی برای اولین بار در کشور در شهمیرزاد افتتاح شد.

محمد رضا قادری در ادامه افزود: در ایران حدود ۵۰ سال است که اسناد بالا دستی مطرح شده ولی بصورت جدی به آن پرداخته نشده و مغفول مانده که بهتر است از طریق این همایش موضوع در بین اندیشمندان علمی و دانشگاهی تبدیل به یک گفتمان شود.

وی با بیان اینکه این همایش با ۱۳ محور شکل گرفته مهم‌ترین محورهای آن را آسیب‌شناسی اجرای طرح‌های آمایش در ایران ذکر کرد.

ایران جهان کمیته داوران معاون اولین همایش سرزمین سمنان آمایش رویکردهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر