کد خبر: 214438 A

در سال زراعی جاری صورت می‌گیرد؛

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، از کشت بذر گندم آبی در ۲۷ هزار هکتار و گندم دیم در ۷ هزار هکتار از مزارع استان خبر داد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با توجه به تعیین سطوح کشت برای رعایت الگوی کشت، شهرستان‌های میامی با ۱۲۸۰۰ هکتار کشت آبی دیم، شاهرود با ۶۸۶۵ و گرمسار با ۴۸۶۲ هکتار کشت گندم آبی بیشترین سطح را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایلنا، سید امیر رضوی افزود: برای کشت گندم در امسال، علاوه بر بذرهای مصرفی کشاورزان با رعایت بوجاری و ضدعفونی به ۲۰۲۰ تن بذور گواهی شده احتیاج است که ۱۰۲۲ تن آن در استان تولید شده و برای حمل مابقی بذرهای مورد نیاز از خارج استان از سوی بخش خصوصی اقدام شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: برای کشت گندم در سال زراعی جاری ۱۴ هزار تن انواع کود اوره، فسفاته و پتاسه به شهرستان‌ها تخصیص داده شده است.

رضوی یاد آوری کرد: کار کشت گندم در استان در مناطق سردسیر از اوایل مهرماه شروع شد و تا اواخر آذر ماه در مناطق گرمسیر پایان خواهد یافت که پیشتاز، سایونز، کویر و الوند از ارقام عمده گندم آبی و کوهدشت، آذر ۲ و زاگرس از ارقام عمده گندم دیم قابل کشت سال زراعی جاری هستند.

بخش خصوصی سازمان جهاد کشاورزی استان کود هکتار سال اراضی سمنان جاری زراعی گندم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر