در توییتر مطرح شد؛

ایلنا: وزیر امور خارجه از رویکرد امریکا و کشورهای غربی نسبت به برنامه دفاع موشکی ایران انتقاد و آن را تزویر مطلق عنوان کرد.

پربازدیدترین