ظریف:

ایلنا: وزیرامور خارجه تاکید کرد: مداخلات خارجی صرفا دستیابی به صلح را به تاخیر انداخته و وضعیت را بیش از پیش بدتر می کند.

پربازدیدترین