کد خبر: 119884 A

رفت و آمد مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور می‌تواند سبب آشنایی هر چه بیشتر نسبت به توانمندی‌های صنعتی و بازرگانی دو کشور گردد و زمینه را برای گسترش همکاری‌های فیمابین فراهم آورد.

سفیر کره جنوبی در تهران با رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، ایرج ندیمی در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات دو کشور گفت: مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و کره جنوبی در مسیر خوبی قرار دارد و گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی در توسعه و گسترش روابط فی مابین در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره روابط پارلمانی تاکید دارد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی با تاکید بر اهتمام مقامات عالی رتبه ایران و کره جنوبی بر تقویت و تحکیم روابط فی مابین افزود: فرصت‌های فراوانی در عرصه‌های اقتصادی برای گسترش مناسبات فی مابین وجود دارد که باید با سیاست‌گذاری‌های مناسب این مراودات را در ابعاد دو جانبه و منطقه‌ ای توسعه داد.

در ادامه این دیدار، سفیر کره جنوبی در تهران گفت: رفت و آمد مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور می‌تواند سبب آشنایی هر چه بیشتر نسبت به توانمندی‌های صنعتی و بازرگانی دو کشور گردد و زمینه را برای گسترش همکاری‌های فیمابین فراهم آورد.

ایران ایرج ندیمی جمهوری اسلامی ایران رشد سیاسی و اقتصادی کره جنوبی تهران سفیر سیاست پارلمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر