کد خبر: 120544 A

واکنش افخم به ادعای وزیر امور خارجه امارات؛

هرگونه اظهاراتی که بر پایه توجه نکردن به واقعیت‌های جاری منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس باشد به همگرایی منطقه‌ای و تقویت روابط کشورهای منطقه کمک نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات وزیر خارجه دولت امارات عربی متحده در خصوص جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی گفت: جزایر سه گانه ایرانی متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود و تعلق تاریخی این جزایر به ایران واقعیتی انکارناپذیر است.
به گزارش ایلنا، مرضیه افخم هم‌چنین افزود: هرگونه اظهاراتی که بر پایه توجه نکردن به واقعیت‌های جاری منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس باشد به همگرایی منطقه‌ای و تقویت روابط کشورهای منطقه کمک نمی‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: همسایگان برای ما اولویت دارند و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت تقویت صلح و امنیت منطقه و توسعه همه جانبه مناسبات و تحکیم پیوند‌ها با کشورهای همسایه و مسلمان بوده است و این سیاست اصولی با جدیت تداوم خواهد یافت.

ایران جمهوری اسلامی ایران خاورمیانه خلیج فارس سه گانه کشورهای منطقه وزارت امور خارجه وزیر امور خارجه افخم امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر