کد خبر: 130362 A

واکنش افخم به تصویب قطعنامه حقوق بشر:

جمهوری اسلامی ایران از اینکه سازو کارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دستاویز سیاست بازی قرار می گیرد شدیداً متاسف است.

سخنگوی وزارت امور خارجه حقوق بشر را مبنای ترقی و کمال انسان ها و منبع همزیستی مسالمت آمیز کشورها توصیف و استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را مردود دانست.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشر ایران در کمیته سوم نشست ۶۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکیدکرد: اگرچه در قطعنامه سال جاری به تحولات اخیر درجمهوری اسلامی ایران از جمله انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و اقدامات دولت تدبیر و امید اشارات مختصری شده است ولی کلیت قطعنامه مشحون از موارد خلاف واقعیت است که منبع و ماخذی جز سایت های رسانه ای مرتبط با بانیان غربی این قطعنامه و گروه های تروریستی بدنام و وابسته ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تعریف این قطعنامه و همچنین محتوای آن را قویاً رد می کند، خاطر نشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران بازی های منفعت طلبانه و استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل از سوی کشورهای غربی را مردود می داند و از اینکه سازو کارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دستاویز سیاست بازی قرار می گیرد شدیداً متاسف است.

وی با اشاره به اینکه در قبال وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اغراق و سیاه نمائی صورت می گیرد، اضافه کرد: کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در سابقه تاریخی و امروزه خود موارد سیستماتیک و وحشتناک نقض حقوق بشر را در پرونده شان دارند.

افخم اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین اصول مندرج در قانون اساسی کشور، در جهت حمایت و گسترش از حقوق آحاد شهروندان خود ثابت قدم می باشد و تاکید می نماید که به موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگ های مختلف شود، بلکه این مساله می تواند با گفتگو و اصل احترام متقابل که حقوق بشر بر آن مبتنی است، زمینه ساز همکاری ملت ها و انتقال تجارب برای ارتقای کرامت انسانی شود.

اسلامی ایران انتخابات بازی حقوق حقوق بشر دولت ریاست جمهوری سازمان ملل متحد افخم سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر