کد خبر: 162193 A

ظریف اراده سیاسی موجود در دو کشور برای افزایش همکاریها را مهم دانست و ابراز امیدواری کرد همکاریها در سطح مناسب خود تحقق یابد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و ادگارز رینکویچ وزیر امورخارجه لتونی صبح دوشنبه روابط دوجانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و لتونی بویژه همکاریهای دو کشور در دوره ریاست لتونی بر اتحادیه اروپایی و موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی را مورد تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر خارجه لتونی که در راس هیئتی اقتصادی به ایران سفر کرده است، بامروری بر روابط دو کشور، زمینه همکاریهای فیمابین در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مثبت ارزیابی کرد و ظرفیتهای موجود برای ارتقاء مناسبات بین دو کشور را با اهمیت خواند.

ظریف اراده سیاسی موجود در دو کشور برای افزایش همکاریها را مهم دانست و ابراز امیدواری کرد همکاریها در سطح مناسب خود تحقق یابد.

همکاریهای دو کشور در حوزه فرهنگی، گردشگری، میراثفرهنگی، حمل و نقل، ضرورت فعال سازی بخشهای خصوصی دو کشور از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار بود.

وزیر خارجه لتونی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر خود و هیئت همراه به کشورمان، گفتگوهای انجام شده با وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را سازنده توصیف و نقش و جایگاه ایران در موضوعات مهم منطقه را مورد تاکید قرار داد.

وی آمادگی کشورش برای همکاری بخش خصوصی در حوزه اقتصادی، حمل و نقل، موضوعات فرهنگی و آکادمیک و گسترش روابط را مورد توجه قرار داد.

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و لتونی همچنین موضوعات مهم منطقه از جمله آخرین تحولات بحران سوریه، انتخابات در عراق و افغانستان و همچنین وضعیت اوکراین را مورد بحثو تبادل نظر قرار دادند.

افغانستان انتخابات ایران بحران سوریه بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل عراق وزیر امور خارجه وزیر خارجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر