کد خبر: 178370 A

مذاکرات " وین ۵ " از روز دوشنبه برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و ۱ + ۵ آغاز شده است و قرار است تا روز جمعه ادامه پیدا کند.

منابع مطلع از برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و ۱ + ۵ درباره گام پایانی توافقنامه ژنو از یازدهم تیر ماه در وین خبر دادند.

به گزارش ایلنا، منابع مطلع از برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و ۱ + ۵ از دوم ژوییه(۱۱ تیر ماه) بررای ششمین بار در وین خبر دادند.

این منابع به مدت زمان دور بعدی مذاکرات اشاره‌ای نکرد.

مذاکرات " وین ۵ " از روز دوشنبه برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و ۱ + ۵ آغاز شده است و قرار است تا روز جمعه ادامه پیدا کند.

ایران توافق جمعه مذاکرات منابع بعدی ژنو تیر جامع متن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر