کد خبر: 178484 A

ایران و ۱ + ۵ در سوم آذرماه ۱۳۹۲ در چارچوب حل و فصل مساله هسته‌ای بر سر برنامه اقدام مشترک به توافق رسیدند. این برنامه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۲ به اجرا درآمد و بر اساس این توافق آژانس مسوولیت راستی‌آزمایی از اقدامات هسته‌ای ایران دارد که ماهانه گزارشی را درباره اقدامات ایران و روند اجرای توافق به شورای حکام و اعضای گروه ۱ + ۵ ارایه می‌کند.

گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره روند اجرای برنامه اقدام مشترک(توافق ژنو) جمعه شب منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا، رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس با تایید انتشار این گزارش در روز جمعه اظهار کرد: ‌ امروز این گزارش منتشر می‌شود که نشان می‌دهد ایران به تعهداتش بر اساس توافق ژنو عمل کرده است.

ایران و ۱ + ۵ در سوم آذرماه ۱۳۹۲ در چارچوب حل و فصل مساله هسته‌ای بر سر برنامه اقدام مشترک به توافق رسیدند. این برنامه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۲ به اجرا درآمد و بر اساس این توافق آژانس مسوولیت راستی‌آزمایی از اقدامات هسته‌ای ایران دارد که ماهانه گزارشی را درباره اقدامات ایران و روند اجرای توافق به شورای حکام و اعضای گروه ۱ + ۵ ارایه می‌کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران درآمد دی ماه گروه ۱ ۵ هسته ای روند توافق ژنو ماهانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر