کد خبر: 187617 A

سفراء در نامه های مذکور ضمن اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی گناه فلسطین بویژه زنان و کودکان، خواستار اقدام جدی آنها و جامعه بین المللی در واکنش به این تجاوزات شدند.

سفرا و نمایندگان دائم عضو سازمان همکاری های اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو در واکنش به تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به اراضی اشغالی فلسطین از جمله نواز غزه چهار نامه جداگانه خطاب به شخصیت ها و نهادهای بین المللی منتشر کرده اند.

به گزارش ایلنا، به دنبال جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه و کشتار صدها نفر از زنان و کودکان فلسطینی و بر اساس تصمیم نشست کمیته اجرایی وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، با رایزنی و همفکری های گسترده سفراء و نمایندگان دائم عضو سازمان همکاری های اسلامی در ژنو از جمله کشورمان، چهار نامه جداگانه خطاب به کمیسرعالی حقوق بشر ساز مان ملل، تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین و گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها و تنبیهات ظالمانه و تحقیر آمیز و غیر انسانی و گزارشگر حق مسکن و بهداشت جسمی و روحی، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تهیه و ارسال شد.

سفراء در نامه های مذکور ضمن اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی گناه فلسطین بویژه زنان و کودکان، خواستار اقدام جدی آنها و جامعه بین المللی در واکنش به این تجاوزات شدند.

در بخش هایی از نامه سفرای عضو به خانم ناوی پیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعضاء ضمن اشاره به بیانیه منتشره از سوی کمیسر در خصوص حملات این رژیم به نوار غزه، مراتب نگرانی جدی خود را نسبت به حملات و تجاوزات وحشیانه این رژیم در هدف قرار دادن غیر نظامیان در مناطق روستایی و نواز غزه، این اقدامات را نقض همه هنجارها و قوانین حقوق بین الملل و همچنین تهدید جدی صلح و امنیت کل منطقه عنوان کرده اند.

در پایان نیز از کمیسر عالی خواسته شده تا به ایفای نقش اساسی خود در ارتقاء و حمایت از حقوق مردم فلسطین و پیگیری این موضوع از طریق جامعه بین المللی و نظام ملل متحد، اقدام کنند.

در نامه به مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز ضمن اشاره به تصمیم شصت و هفتمین نشست مجمع جهانی بهداشت جهانی مبنی بر ارائه گزارشی در خصوص وضعیت بهداشتی در اراضی اشغالی فلسطین با تمرکز ویژه بر اثرات سوء عدم دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت بر نا امنی غذایی و بهداشتی مردم نوار غزه و کمک مالی و فنی سازمان بهداشت جهانی و کمک کنندگان بین المللی برای بهبود وضعیت بهداشتی اراضی اشغالی فلسطین بویژه نواز غزه، خواستار توجه فوری این سازمان جهت فراهم نمودن کمک های بشر دوستانه و خدمات بهداشتی به مردم بی گناه این مناطق شده است.

در بخش های از نامه سفرای عضو سازمان همکاری اسلامی به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز با اشاره به عضویت اخیر دولت فلسطین به کنوانسیون های چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ۹۷۷ آن، تجاوزات اخیر این رژیم به نواز غزه و استفاده وحشیانه آن از نیروی نظامی و همچنین گسترش سیاست های ارضی این رژیم را، نقض جدی کنوانسیون های مذکور و همچنین نقض نظر مشورتی ۱۹۹۴ دیوان بین المللی دادگستری، عنوان داشته و با استناد به کنوانسون های مذکور، خواستار حمایت سازمان جهانی صلیب سرخ از مرم بی گناه ساکن در اراضی اشغالی شده اند.

جامعه بین المللی حقوق بشر رژیم صهیونیستی زنان غزه فلسطین کودکان ملل متحد امنیت ژنو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر