کد خبر: 196019 A

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه همچنین راهبرد سیاسی دولت مالاوی برای توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای شرق و غیرمتعهد را ستود و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران نگاه به آفریقا و توسعه واقعی این قاره است.

توسعه و تحکیم مناسبات دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و مالاوی در دیدار معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و آلن چیمبکزا وزیر کشاورزی این کشور بررسی شد.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در این ملاقات ضمن تبریک انتخاب پیترموتاریکا به عنوان رئیس جمهوری جدید مالاوی و با اشاره به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و توسعه‌ای با مالاوی تأکید کرد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه همچنین راهبرد سیاسی دولت مالاوی برای توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای شرق و غیرمتعهد را ستود و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران نگاه به آفریقا و توسعه واقعی این قاره است.

وزیر کشاورزی مالاوی که در چارچوب توسعه همکاری‌های کشاورزی و بازرگانی به کشورمان سفر کرده است. در این ملاقات، عزم دولتش را گسترش روابط با کشورهای مستقل و غیرمتعهد مانند جمهوری اسلامی ایران دانست.

خاطرنشان می‌شود وزیر کشاورزی مالاوی در رأس یک هیأت اقتصادی برای مذاکره درباره چگونگی توسعه مناسبات بازرگانی و همکاری در زمینه تبادل محصولات کشاورزی به کشورمان سفر کرده است.

جمهوری اسلامی ایران دولت کشاورزی محصولات کشاورزی معاون وزارت امور خارجه توسعه همکاری سیاست مالاوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر