کد خبر: 199715 A

توسط افخم صورت گرفت:

مرضیه افخم اقدام گروه‌های تروریستی در گروگان‌گیری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در استان قنیطره سوریه را محکوم و خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط این گروگان‌ها شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گروگان‌گیری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در استان قنیطره سوریه توسط گروه‌های تروریستی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم اقدام گروه‌های تروریستی در گروگان‌گیری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در استان قنیطره سوریه را محکوم و خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط این گروگان‌ها شد.

وی افزود: بدون شک مسئولیت چنین اقدامی متوجه گروه‌های تروریستی و حامیان آنها است.

سازمان ملل سوریه گروه های تروریستی وزارت امور خارجه استان صلح افخم حافظ گروگان قنیطره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر