کد خبر: 205368 A

انجمن مردمی حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی، کمک های مردمی اختصاص یافته به این انجمن را به استخدام وکیل برای زندانیان بی بضاعت شناسایی شده در این کشور اختصاص داده است.

انجمن مردمی حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی، کمک های مردمی اختصاص یافته به این انجمن را به استخدام وکیل برای زندانیان بی بضاعت شناسایی شده در این کشور اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا، انجمن مردمی حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور تاسیس شده و هدف از تاسیس آن، حمایت از زندانیان ایرانی در بند در این کشور است.

این انجمن مردمی با استخدام وکلای مجرب، موجبات تخفیف در مجازات و حتی تبرئه و آزادی برخی از زندانیان ایرانی در مالزی را فراهم ساخته است.

ایرانیان بسیاری در مالزی به جرایم مختلف در زندان بسر می برند که بسیاری از آنها وضعیت اسفناکی دارند.

براساس گزارش رسانه ها، ۸۶ زندانی زن و مرد ایرانی در زندانهای مالزی در انتظار اعدامند. قربانیانی که فریب مافیای موادمخدر را خورده و در وضعیت نامناسبی به سر می برند.

بنا بر این گزارش، نگرانی خانواده زندانیان باعثورود دولت به این ماجرا شده و وزارت خارجه برای زندانیان وکیل گرفته است.

بیشتر زندانیان ایرانی در مالزی، متهم به قاچاق مواد مخدر هستند که عمدتا طعمه افراد سودجو و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر شده اند.

جمهوری اسلامی ایران خانواده دولت رسانه زن و مرد قاچاق مواد مخدر کمک های مردمی مالزی مواد مخدر وزارت خارجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر