کد خبر: 213368 A

قشقاوی در جمع ایرانیان مقیم سوئیس:

در یک سال اخیر ۸۰ درصد رقم گردشگر فرانسوی به ایران افزایش یافته است که امیدواریم آمار گردشگران سوئیسی نیز به کشورمان افزایش یابد.

معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه تاکید کرد که از کشور سوئیس باید خط مستقیم پرواز به ایران وجود داشته باشد.

به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی در دیدار رئیس مجلس با جمعی ایرانیان مقیم سوئیس در مورد تعطیلی خط مستقیم ایران ایر از زوریخ به تهران گفت: تعطیلی این خط به دلیل اعمال تحریم علیه ایران انجام شده است اما خطوط هواپیمایی بخش خصوصی در ایران برای راه‌اندازی این خط هوایی هیچ مشکلی ندارد، اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان این موضوع را با مشکل روبرو کرده است.

وی افزود: در یک سال اخیر ۸۰ درصد رقم گردشگر فرانسوی به ایران افزایش یافته است که امیدواریم آمار گردشگران سوئیسی نیز به کشورمان افزایش یابد.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد که وزارت امور خارجه آماده است به گردشگران سوئیسی به راحتی روادید گردشگری صادر کند.

قشقاوی تاکید کرد که از کشور سوئیس باید خط مستقیم پرواز به ایران وجود داشته باشد.

اعطای تابعیت ایرانی به فرزاندن مادران ایرانی که همسر آنها خارجی هستند درخواست یکی از زنان ایرانی فعال در کشور سوئیس بود.

وی در این باره اظهار داشت: قانون اعطای تابعیت به فرزندانی که مادران آنها ایرانی هستند تنها شامل فرزندانی می شود که پدر آنها افغانی هستند.

قشقاوی گفت: از دیدگاه ما فرزندانی که مادر آنها ایرانی هستند از کسانی که پدر آنها ایرانی است، ایرانی‌تر هستند چرا که در دامن مادر ایرانی پرورش یافته اند.

وی افزود: وزارت امور خارجه نیز موافق این درخواست است، در غرب مادران ایرانی بسیاری هستند که به رغم این که همسران آنها غیر ایرانی است، تمایل دارند فرزندان آنها تابعیت ایرانی کسب کنند.

ایران بخش خصوصی پدر حسن قشقاوی رئیس مجلس زنان قانون گردشگری وزارت امور خارجه وزیر امور خارجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر