کد خبر: 214728 A

فردا صورت می‌گیرد؛

استفان دی میستورا در این سفر با توجه به نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه، راه های پایان دادن به بحران سوریه را با وزیر خارجه و مقامات کشورمان مورد بحثو رایزنی قرار خواهد داد.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز یکشنبه به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا, استفان دی میستورا در این سفر با توجه به نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه، راه های پایان دادن به بحران سوریه را با وزیر خارجه و مقامات کشورمان مورد بحثو رایزنی قرار خواهد داد.

ایران بحران سوریه جمهوری اسلامی ایران سازمان ملل سوریه وزیر خارجه سفر صورت نماینده امور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر