کد خبر: 219455 A

از سوی یک مقام مسئول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای؛

جمهوری اسلامی ایران همواره بر حقوق کامل هسته ای خود در بهره گیری از فن آوری صلح آمیز هسته ای و همزمان هرگونه اقدام در زمینه شفاف سازی تأکید کرده است.

یک مقام مسئول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص مطالب منتشره در روزنامه واشنگتن پست در مورد توافق درخصوص تعداد سانتریفیوژها اظهار داشت: مطالب منتشره درخصوص توافق در زمینه تعداد سانتریفیوژها مورد تأئید نبوده و تکذیب می گردد.

به گزارش ایلنا، وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حقوق کامل هسته ای خود در بهره گیری از فن آوری صلح آمیز هسته ای و همزمان هرگونه اقدام در زمینه شفاف سازی تأکید کرده است.

اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران حقوق واشنگتن پست هسته ای زمینه توافق تعداد مطالب سانتریفیوژها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر