کد خبر: 234802 A

در گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های قبلی خود نیز بر نبود انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران که تحت نظارت پادمان‌ها قرار دارد، تاکید کرده است.

گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی است که ایران عمل به تعهداتش را براساس توافق نامه موقت هسته‌ای با ۱ + ۵ ادامه داده است.

به گزارش ایلنا، در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است: ایران اورانیوم را به میزان بیش از پنج درصد غنی نکرده است. ‌

همچنین ایران «هیچ پیشرفت بیشتری» را در فعالیت‌های خود در تاسیسات غنی سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین در دست ساخت در اراک صورت نداده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های قبلی خود نیز بر نبود انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران که تحت نظارت پادمان‌ها قرار دارد، تاکید کرده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی انرژی اورانیوم ایران فعالیت های هسته ای هسته ای توافق محرمانه تعهداتش پایبندی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر