کد خبر: 236002 A

این نامه به طور جداگانه خطاب به کلیه وزرای امور خارجه جهان(به استثنای رژیم اشغالگر قدس) در تاریخ ٩٣ / ٩ / ١٧ تنظیم و سپس توسط سفرای جمهوری اسلامی ایران به مقاصد عالی آن ارسال شده است.

اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه در خصوص نامه اخیر وزیر امور خارجه کشورمان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه طی توضیحی در خصوص نامه محمدجواد ظریف خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای مختلف جهان اظهار داشت: این نامه به طور جداگانه خطاب به کلیه وزرای امور خارجه جهان(به استثنای رژیم اشغالگر قدس) در تاریخ ٩٣ / ٩ / ١٧ تنظیم و سپس توسط سفرای جمهوری اسلامی ایران به مقاصد عالی آن ارسال شده است.

امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهان رسانه وزارت امور خارجه وزارت خارجه وزیر امور خارجه دیپلماسی نامه اداره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر