کد خبر: 104602 A

عزیزی در مراسم تودیع رحمانی فضلی:

دیوان محاسبات در تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همکاری خوبی نشان داد. / تعامل سازنده بین دیوان محاسبات و مجلس می تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم گفت: در دوران ریاست رحمانی فضلی سیاست دیوان محاسبات تغییر کرد و شاهد بودیم که سیاست مچگیری جای خود را به سیاست پیشگیرانه داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا عزیزی در مراسم تودیع و معارفه روئسای سابق و جدید دیوان محاسبات کشور، در توصیف فعالیت هایی که در دوران ریاست رحمانی فضلی انجام شده است، افزود: تحول حسابرسی با استفاده از فناوری های نوین، تشکیل ستاد حقوقی برای انجام مشورت ها، گسترش مناسبات بین المللی در حوزه حسابرسی، تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله دیوان محاسبات و حمایت از تحقیقات کاربردی و همچنین تعامل دستگاه های تصمیم گیری قانونی و اجرایی و قضایی از جمله اقدامات مثبتی بود که در این دوران انجام شد و امیدواریم که در دوره‌های بعدی ادامه پیدا کند.

عزیزی خاطرنشان کرد: تعامل سازنده بین دیوان محاسبات و مجلس می تواند امر بسیار مهم و تأثیرگذاری باشد که نمونه آن را در ارائه پرونده های تخلفات دولتی در زمینه درآمدهای نفتی و یا همچنین هدفمندسازی یارانه ها مشاهده کردیم که با ارجاع این تخلفات پس از طرح در صحن علنی مجلس، از سوی قوه قضاییه نیز همکاری خوبی به عمل آمد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به همکاری میان دیوان محاسبات با سایر کمیسیون های مجلس بخصوص کمیسیون های تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات در تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همکاری خوبی نشان داد و با توجه به رأی خوبی که رئیس جدید دیوان محاسبات آوردند، مجلس انتظار دارد دیوان محاسبات تعامل سازنده ای با این مجلس داشته باشد و تمامی موارد تحقیق و تفحص را به خوبی پیگیری کند.

عزیزی خاطرنشان کرد: تعامل با دیوان محاسبات در دوره رحمانی فضلی یک سویه نبود و ما توانستیم با حمایت های خود از جمله پرداخت هایی در موارد خاص، پشتیبانی خود را از عملکرد این سازمان بزرگ کشور نشان دهیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به رأی اعتماد نمایندگان به وزرا نیز اظهار داشت: در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی، بعضی از نمایندگان از آقای رحمانی فضلی در دوران ریاست وی در دیوان محاسبات ابراز رضایت کرده بودند و امیدواریم این مطالب پیرامون آقای رحیمی نیز صدق کند.

بنیاد شهید دیوان محاسبات صحن علنی مجلس فناوری قوه قضاییه مجلس نهم مراسم تودیع و معارفه نمایندگان مجلس هدفمندسازی یارانه ها تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر