کد خبر: 113141 A

دادستان جدید دیوان محاسبات خبر داد:

همچنین این پرونده به منظور بررسی جنبه‌های مجرمانه نیز به مرجع قضایی اعلام شده است اما بحثمجازات ها هم اکنون در هیئت مستشاری دیوان محاسبات و دادسرا در حال رسیدگی و تصمیم گیری است.

دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پرونده برداشت ۱۶ میلیاردی از حساب دولت به منظور بررسی جنبه‌های مجرمانه نیز به مرجع قضایی اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فیاض شجاعی دادستان جدید دیوان محاسبات کشور در حاشیه مراسم معارفه خود در خصوص تسریع دیوان محاسبات در رسیدگی به پرونده ها گفت: پرونده فرارهای مالیاتی با جدیت در این دیوان مورد بررسی قرار می گیرند بویژه آن دسته از پرونده هایی که مربوط به نفت، بانک و مالیات هستند البته دیوان محاسبات همه پرونده‌ها را اولویت‌بندی کرده است و پرونده‌هایی که از اولویت بالاتری برخوردار است به سرعت در دستور کار قرار داده است تا به آنها رسیدگی شود.

وی پرونده برداشت ۱۶ میلیاردی از حساب دولت را نمونه این پرونده ها دانسته و تصریح کرد: در مورد این پرونده دیوان محاسبات به سرعت وارد این مسئله شد و در مدت کوتاهی به آن رسیدگی کرد و ۱۶ میلیارد تومان را به بیت‌المال بازگرداند.

شجاعی با اعلام اینکه دادخواست این پرونده برای اعمال مجازات‌های اداری صادر شده است، گفت: همچنین این پرونده به منظور بررسی جنبه‌های مجرمانه نیز به مرجع قضایی اعلام شده است اما بحثمجازات ها هم اکنون در هیئت مستشاری دیوان محاسبات و دادسرا در حال رسیدگی و تصمیم گیری است.

دادسرا دولت دیوان محاسبات مالیات معارفه نفت رسیدگی قضایی پرونده مرجع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر