کد خبر: 116079 A

شب گذشته صورت گرفت؛

دراین جلسه، کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که قرار بود برنامه‌ای شش‌ماهه تدوین کند، برنامه خود را به شورا ارائه داد و قرار شد در جلسه آینده مورد بحثو بررسی قرار گیرد.

جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یک شنبه شب با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و در این جلسه نیز همانند چند جلسه گذشته، آیین‌نامه جدید این شورا مورد بحثو بررسی قرار گرفت.
در جلسه اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که قرار بود برنامه‌ای شش‌ماهه تدوین کند، برنامه خود را به شورا ارائه داد و قرار شد در جلسه آینده مورد بحثو بررسی قرار گیرد.

آیین نامه شورای نامه جلسه جبهه شورا شب هماهنگی اصلاحات آئین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر