کد خبر: 117584 A

ذیل تبصره ۵ اصلاحی، از جهت مواردی که باید به صورت اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی به تصویب برسد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح تبصره(۵) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، طرح اصلاح تبصره(۵) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن مصوب جلسه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۱ آبان ماه شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱ - ذیل تبصره ۵ اصلاحی، از جهت مواردی که باید به صورت اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی به تصویب برسد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲ - در فراز اخیر تبصره ۷ الحاقی، منظور از عبارت «با رعایت ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی»، روشن نیست و ظاهراً این دو ماده با هم قابل جمع نمی‌باشند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

آیین نامه اصل ۴۴ شورای نگهبان قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تبصره سیاست ابهام مصوبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر