کد خبر: 117847 A

با حکم دریادار سیاری؛

مراسم تودیع و معارفه فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار شد و از خدمات دریادار پیمان جعفری طهرانی فرمانده پیشین این دانشگاه قدردانی و دریادار خرداد حکیمی به عنوان فرمانده جدید این دانشگاه معرفی شد.

دریادار خرداد حکیمی با حکم دریادار سیاری، فرمانده جدید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تودیع و معارفه فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار شد و از خدمات دریادار پیمان جعفری طهرانی فرمانده پیشین این دانشگاه قدردانی و دریادار خرداد حکیمی به عنوان فرمانده جدید این دانشگاه معرفی شد.

امام خمینی تودیع و معارفه دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی مراسم تودیع و معارفه ره دانشگاه دریایی دریادار فرمانده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر