کد خبر: 121180 A

جلالی‌زاده در گفتگو با ایلنا:

با مقابله مجلس و دولت با یکدیگر و خنثی کردن نیروهای یکدیگر کاری از پیش نخواهد رفت و نتیجه آن چیزی جز رکود و ایستایی نخواهد بود / تا زمانی که مردم و احزاب در خصوص این جریانات ساکت و بی‌تفاوت باشند، افراطیون و کسانی که دولت جدید نمی‌تواند در راستنای منافع آن‌ها گام بر دارد به کارشکنی‌های خود ادامه خواهند داد.

نماینده اسبق مجلس رویارویی مجلس و دولت را برای پیشبرد بهبود وضیعت نابسامان کنونی مضر دانست و گفت: با مقابله مجلس و دولت با یکدیگر و خنثی کردن نیروهای یکدیگر کاری از پیش نخواهد رفت و نتیجه آن چیزی جز رکود و ایستایی نخواهد بود.
جلال جلالی‌زاده در گفتگو با ایلنا، در تحلیل خود از رفتارهای برخی از نمایندگان مجلس که منجر به ایجاد محدودیت برای وزرای کابینه در جهت انتخاب تیم همکاران آنها می شود، اظهار داشت: نمایندگانی که با ایجاد محدودیت و دخالت در کار وزرا آن‌ها را از وظایف قانونی خود باز می‌دارند، به وظایف قانونی خود آشنا نیستند و هنوز قانون را درک نکرده‌اند.
این نماینده مجلس ششم با بیان اینکه امروز کسانی که چوب لای چرخ دولت می‌گذارند در واقع مقابل ملت می‌ایستند، یادآورشد: مردم با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهورر ثابت کردند که خواستار عبور از وضعیت نابسامانی هستند که همین افراد به وجود آوردند هستند.
وی ناکارآمد جلوه دادن دولت در براوردن مطالبات مردم را یکی از مهم‌ترین اهداف اعمال چنین محدودیت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: ضروری است که مردم به این دسته از نمایندگان یادآوری کنند که چنین رفتارهایی در شان مردم و کشور نیست.
جلالی‌زاده رویارویی مجلس و دولت را برای پیشبرد بهبود وضیعت نابسامان کنونی مضر دانست و گفت: با مقابله مجلس و دولت با یکدیگر و خنثی کردن نیروهای یکدیگر کاری از پیش نخواهد رفت و نتیجه آن چیزی جز رکود و ایستایی نخواهد بود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مردم و احزاب در خصوص این جریانات ساکت و بی‌تفاوت باشند، افراطیون و کسانی که دولت جدید نمی‌تواند در راستنای منافع آن‌ها گام بر دارد به کارشکنی‌های خود ادامه خواهند داد.
وی در پایان با برجسته کردن نقش مطبوعات و رسانه‌ها در مرتفع کردن موانع و مشکلات پیش روی دولت، شفاف سازی مطبوعات و رسانه‌ها در این خصوص را امری ضروری توصیف کرد که در صورت انفعال و بی‌تفاوتی آن‌ها، کارشکنان هیچ نیرویی را در مقابل خود نخواهند دید.

دولت رسانه قانون مشکلات مطبوعات نمایندگان مجلس ملت مجلس رکود ایستایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر