کد خبر: 121506 A

در نامه ای به معاونت ریاست جمهوری در امور بانوان مطرح شد؛

ایجاد برنامه گفتگوی ملی زنان با مشارکت نمایندگان کارگر، کارفرما، دولت(سه جانبه گرایی) در سطوح ملی ومنطقه‌ای به منظور اشتغال پایدار و حمایت از نیروی کار و ارتقاء آموزش و مهارت آنان از جمله این پیشنهادات است.

اتحادیه سراسری زنان کارگر در نامه ای به معاونت امرو زنان و خانواده ریاست جمهوری آمادیگ خود را برای همکاری در جهت حل چالش های جامعه زنان کار گر اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، اتحادیه سراسری زنان کارگر طی نامه‌ای به معاونت ریاست جمهوری در امور بانوان ضمن تبریک به مولاوردی جهت انتخاب وی به این سمت با ارائه پیشنهاداتی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های جامعه زنان کارگر آمادگی خود را برای همکاری در جهت تحقق این پیشنهادات اعلام کردند.

پیشنهادات فوق الذکر از این قرار است:
۱. پیشگیری ازتوقف روند تعطیلی کارخانه‌ها و تخریب تولید و صنعت و حفظ فرصت‌های شغلی موجود و در اولویت قرار گرفتن توسعه پایدار و ایجاد اشتغال.
۲. اصلاح برنامه ۵ساله پنجم در راستای ارتقاء سطح مشارکت زنان در تصمیم سازی، برنامه ریزی و اجرا.
۳. رفع تبعیض بین زنان و مردان در تمام سطوح مدیریتی، سیاست گذاری در بحثارتقاء شغلی، اشتغال و طبقه بندی مشاغل.
۴. اولویت دادن به زنان سرپرست خانوار در استفاده از فرصت‌های شغلی و بودجه‌های حمایتی.
۵. اجرای سریع بیمه زنان خانه دار بویژه زنان آسیب پذیر و بدسرپرست در مناطق محروم.
۶. رفع هرگونه تبعیض در قوانین تامین اجتماعی و کار و همچنین استخدام کشوری بین زنان و مردان(کارگر و کارمند)
۷. عضویت نمایندگان تشکلات کارگری زنان در مجامع تصمیم سازی در سطوح ملی و منطقه‌ای از جمله: شورای عالی اشتغال، کمیسیون بانوان استان‌ها، ستاد ملی زنان و…
۸. ایجاد برنامه گفتگوی ملی زنان با مشارکت نمایندگان کارگر، کارفرما، دولت(سه جانبه گرایی) در سطوح ملی ومنطقه‌ای به منظور اشتغال پایدار و حمایت از نیروی کار و ارتقاء آموزش و مهارت آنان.
۹. اعتلای جایگاه فردی و اجتماعی زنان کارگر و برگرداندن کرامت انسانی آن‌ها و اصلاح نوع نگرش جامعه نسبت به کار و بدست آوردن درآمد حلال و…
۱۰. حمایت قانون از ورزش بانوان کارگر در راستای بهداشت و سلامت بر اساس ماده ۱۵۴ قانون کار.
۱۱. توسعه تعاملات بین المللی در حوزه زنان کارگر.

اشتغال بودجه جامعه درآمد دولت ریاست جمهوری زنان صنعت مردان نیروی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر