کد خبر: 121544 A

دبیرکل اتحادیه سراسری زنان کارگر در دیدار با مولاوردی خواستار شد؛

تبعیض‌های جنسیتی، صدمه پذیری وبیمه زنان آسیب پذیر و خانه دار، مسئله اشتغال زنان و ویژه زنان بدسرپرست و خودسرپرست، درخواست زمان و مکان برای ورزش بانوان، تساوی حقوق و احراز پست‌های مدیریتی از جمله موضوعات محوری بود که در سخنرانی‌های دیگر اعضای این نشست مطرح شد.

دبیرکل اتحادیه سراسری زنان کارگر، خواستار استفاده از نیروی فکری و علمی زنان و اجرایی شدن معرفی اتحادیه‌ها به کمیسیون زنان شد.
به گزارش ایلنا، سهیلا جلودار‌زاده در دیدار با اتحادیه سراسری زنان کارگر با معاون ریاست جمهوری در امور بانوان که در دفتر معاونت وبا حضور گروه زنان شامل کلیه روسای هیئت مدیره استان‌ها صورت گرفته است در سخنانی به معرفی بر‌ترین و موفق‌ترین زنان در استان‌ها و ارائه گزارشی مبسوط از فعالیتهای زنان در سراسر کشور و طرح رشد زنان پرداخت.
وی همچنین خواستار استفاده از نیروی فکری علمی زنان و اجرایی شدن معرفی اتحادیه‌ها به کمیسیون زنان شد.
تبعیض‌های جنسیتی، صدمه پذیری وبیمه زنان آسیب پذیر و خانه دار، مسئله اشتغال زنان و ویژه زنان بدسرپرست و خودسرپرست، درخواست زمان و مکان برای ورزش بانوان، تساوی حقوق و احراز پست‌های مدیریتی از جمله موضوعات محوری بود که در سخنرانی‌های دیگر اعضای این نشست مطرح شد.

اشتغال زنان حقوق رشد ریاست جمهوری زمان و مکان زنان زنان آسیب پذیر معاون هیئت مدیره اتحادیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر