کد خبر: 122797 A

دانشگاه ایرانیان به موجب مصوبه اول مردادماه ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس و اساسنامه آن در تاریخ دوم مردادماه سال‌جاری پس از آنکه به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت رسید، توسط معاون آموزشی و نائب رئیس شورای گسترش آموزش عالی به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ شده است.

دانشگاه ایرانیان در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قوه قضائیه به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا، مطابق اطلاعات منتشر شده بر روی وبگاه روزنامه رسمی کشور، دانشگاه ایرانیان در ۲۶ مردادماه سال جاری با شماره ۳۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۶۷۳۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قوه قضائیه به ثبت رسیده است.
آگهی ثبت این دانشگاه در روزنامه رسمی کشور در ۱۶ شهریورماه سال جاری منتشر شده است.
اعضای هیئت مؤسس این دانشگاه متشکل از محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و سید حسن موسوی است.
بر اساس آگهی منتشر شده محمود احمدی‌نژاد ریاست هیئت موسس این دانشگاه را بر عهده داشته و حمید بقایی به عنوان خزانه دار دانشگاه از سوی هیئت موسس برگزیده شده است.
همچنین مطابق مندرجات آگهی روزنامه رسمی کشور، دانشگاه ایرانیان همانند دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به پذیرش دانشجو در تمام رشته‌های غیرپزشکی و پزشکی است و می‌تواند نسبت به تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور و نیز ایجاد مراکز پزشکی و پیراپزشکی اقدام کند.
دانشگاه ایرانیان به موجب مصوبه اول مردادماه ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس و اساسنامه آن در تاریخ دوم مردادماه سال‌جاری پس از آنکه به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت رسید، توسط حسین نادری‌منش معاون آموزشی و نائب رئیس شورای گسترش آموزش عالی به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ شده است.
با این وجود مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ازجمله مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی و دبیر شورای گسترش آموزش عالی و مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی به نمایندگی از معاونت آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی همچنان مدعی هستند برای دانشگاه ایرانیان مجوزی صادر نشده است و این دانشگاه مورد تایید وزارت متبوعشان نیست.
میلی منفرد معاون آموزشی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون ترجیح داد‌اند در این رابطه سکوت کنند.

آموزش عالی احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی بهداشت درمان و آموزش دانشجو شورای عالی انقلاب فرهنگی علوم تحقیقات و فناوری محمود احمدی نژاد معاون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر