کد خبر: 122806 A

با حکم رئیس سازمان دانشجویان صورت گرفت:

با حکم رئیس سازمان دانشجویان مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع این سازمان منصوب شدند.

با حکم رئیس سازمان دانشجویان مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع این سازمان منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، احمد غلامی به عنوان مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج و علی پرهیزگار به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع این سازمان انتخاب شدند.

معاون صورت حکم بورس مدیرکل دانشجویان امور خارج انتصاب پشتیبانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر