کد خبر: 123024 A

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران انتخاب شد.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، محمدسعید سرافراز مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران انتخاب شد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران عالی‌ترین جایگاه برای بررسی برنامه‌ها و تصمیمات بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران برعهده دارد.

بسیج دانشگاه صنعتی شریف مواضع شورای تهران دانشگاه دبیر دانشجویی سرافراز تبیین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر