کد خبر: 128414 A

دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه: / ۷ /

یکی از مسائلی که مشخص می شود این است که متهمین نشانی درست را در پشت چک ها ننوشته اند که در مورد موکل من این امر صحت ندارد و دقیقا آدرس و نشانی محل سکونت خود را در پشت چک ها قید کرده است.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس ایران قاضی پرونده، مصطفی دولت آبادی وکیل مدافع یکی از متهمین به نام خانم(ل. ز) به جایگاه فراخواند و وکیل متهمه لایحه ای را در دفاع از موکل خود به صورت مکتوب به قاضی دادگاه تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه دادگاه قاضی محمدی کشکولی بابک شریف پاکدامن وکیل یکی از متهمین به نام آقای(ش. س) که ساعتی قبل در جایگاه متهمین به دفاع از خود پرداخته بود برای دفاع به جایگاه فراخواند و وکیل مدافع(ش. س) در دفاع از موکل خود گفت: اگر قبول کنیم که بحثپولشویی تصاحب مال و درآمد می شود موکل من از این بابت هیچ پولی را دریافت نکرده و حتی موکل من از آقای ف طلبکار هم هست

در ادامه لایحه ای را بهصورت مکتوب تقدیم قاضی دادگاه کرد.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس ایران قاضی محمدی کشکولی، عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع متهم آقای(ش. ق) که در جلسه دیروز دادگاه تفهیم اتهام شده بود را برای دفاع از موکل خود به جایگاه فراخواند.

وکیل متهم در دفاع از موکل خود اظهار داشت: موکل بنده دو فقره چک را در ارتباط با خسارت ماشین ایشان بوده و براساس مدارک ارائه شده به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان وصول کرده است که وکیل شرکت عنوان کرده این مدارک جعلی است و دارای آدرس ناصحیح می باشد، حداقل در مورد پرونده آقای(ش. ق) مصداقی ندارد. آنچه که ایشان ارائه کرده اند در هیچ دادگاهی ثابت نشده است.

وی در دفاعیات خود از متهم(ش. ق) افزود: با عناوین کلی بازی کردن پایه حقوقی ندارد و وکیل شرکت باید مشخص می کرد کجای قضیه جعلی است و هرکجای این مدارک که جعلی بوده ایشان به عنوان نماینده حقوقی شرکت باید اعلام می کردند که تاکنون چنین چیزی ثابت نشده است.

وکیل مدافع در ادامه افزود: صرف نظر از مباحثی که در این جلسه مطرح شد، مدارکی که موکلم ارائه کرده صحت دارد و تاکنون خالف آن نیز ثابت نشده و نیاز به دفاعیات دیگری ندارد.

وکیل مدافع متهم همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که مشخص می شود این است که متهمین نشانی درست را در پشت چک ها ننوشته اند که در مورد موکل من این امر صحت ندارد و دقیقا آدرس و نشانی محل سکونت خود را در پشت چک ها قید کرده است.

قاضی خطاب به وکیل مدافع گفت: کسانی که چک ها را وصول می کردند تنها منحصر به این ۱۸ نفر متهم نیست، بلکه ۸۰ نفر دیگر هم براساس این شیوه چک ها را وصل کردند. اگر در نظر بگیریم که نشانی های نوشته شده درباره وی درست هم بوده باشد با توجه به اینکه متهم نسبت فامیلی نزدیکی با(ب. پ) داشته در شبکه اختلاس حضور داشته است و رفتار عادی که موکل شما انجام داده این بوده که در یک مورد خسارتش ۱۲۰ هزار تومان بوده اما چک میلیونی دریافت کرده و اگرچه آدرس جعلی نداده ولی مازاد وجوهی که حقش نبوده پول دریافت کرده است.

در ادامه دادگاه نماینده بیمه ایران برای بیان تذکری به وکیل مدافع(ش. ق) در جایگاه قرار گرفت و گفت: کسی که هیچ سابقه ای که در شرکت موکل من در رابطه با تصادف و خسارت ندارد چطور به خود اجازه می دهد چکی را در این مورد وصول کند.

بعد از سخنان نماینده بیمه ایران قاضی ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران را به روز دوشنبه هفته آینده ۲۵ آذر موکول کرد.

ایران بازی پول تصادف چک درآمد دولت لایحه مدافع وکیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر