کد خبر: 162781 A

امروز انجام شد؛

در این جلسه، بحثناتمام جلسه قبل در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجدداً با حضور دبیر کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و پس از بحث­های مبسوط اعضاء و مدعوین مقرر گردید این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شود تا با تشریک مساعی و اخذ نظرات کارشناسان اقتصادی از دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اعضای مجمع و صاحب نظران مربوطه، نظرات پیشنهادی کمیسیون، جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن مجمع ارائه شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز با حضور اکثریت اعضا و رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه، بحثناتمام جلسه قبل در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجدداً با حضور دبیر کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و پس از بحث­های مبسوط اعضاء و مدعوین مقرر گردید این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شود تا با تشریک مساعی و اخذ نظرات کارشناسان اقتصادی از دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اعضای مجمع و صاحب نظران مربوطه، نظرات پیشنهادی کمیسیون، جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن مجمع ارائه شود.

امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی دولت قوه قضائیه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر