کد خبر: 162789 A

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در اسفند ماه سال گذشته موفق به دریافت مجوز از هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه صنعتی ارومیه شد و در هفته گذشته فعالیت رسمی خود را آغاز و اقدام به عضوگیری از بین دانشجویان علاقه‌مند کرده است.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در اسفند ماه سال گذشته موفق به دریافت مجوز از هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه صنعتی ارومیه شد و در هفته گذشته فعالیت رسمی خود را آغاز و اقدام به عضوگیری از بین دانشجویان علاقه‌مند کرده است.

اسفند رسمی دانشگاه دانشجویان صنعتی ارومیه فعالیت اسلامی انجمن آغازبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر