کد خبر: 164170 A

رئیس سازمان زندان‌ها:

برخی به دنبال این هستندکه مدیریت بزهکارانه خودرا همچنان از داخل زندان ادامه و برخی را در جامعه هدایت کنندکه ما حتما جلوی آنها رابا قدرت وشدت خواهیم گرفت.

رییس‌ جدید سازمان زندانها گفت: محیط زندان برای افرادی که همچنان بر بزهکاری خود پافشاری می کنند باید نا امن باشد و این امر جز با اجرای دقیق آیین نامه های زندان محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصغر جهانگیر در مراسم معارفه خود به سمت ریاست سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی گفت: زندان از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است، چراکه بخش مهمی از اجرای عدالت مدیون دستگاهی به نام زندان است که اگر زندان به وظیفه خود درست عمل نکند، فرایند دادرسی و اجرای عدالت با مشکل مواجه خواهد شد.

وی از زندان به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر یاد کرد و گفت: نباید نگاه اولیه به زندان نگاه خوشبینانه باشد، بلکه به دلیل ورود افراد بزهکار و خطاکار باید به آنها بانگاه بدبینانه نگریست. اگر برخی قائل هستند نگاه خوشبینانه و یا بدبینانه نداریم، بلکه باید واقع بینانه باشد، باید بگویم به دلیل وجود افراد اراذل و اوباش و بزهکار در زندان، نگاه بدبینانه همان نگاه واقع بینانه است که می تواند موجب اصلاح فرد شود. به فردی که در حال باز کردن در منزل ما با کلید‌اش است، نمی توان اینگونه نگریست که در حال درست کردن دستگیره در است. نگاه بدبینانه به این معنا نیست که زندان محیط تزویر، اجبار و فشار باشد. بلکه باید به گونه ای باشد که امکان برنامه ریزی صحیح و اصلاح فرد را فراهم کند.

رئیس جدید سازمان زندانها با تاکید براینکه جابجایی صورت گرفته در این سازمان هیچ ارتباطی به اتفاقات رخ داده در داخل زندان ندارد، گفت: ما باید حواسمان باشد که برای پاسخ به بیگانگان و دشمنان نظام، شأن و ارزش دستگاه دیگر را خدشه دار نکنیم. برخی افراد در این رابطه اظهار نظر کرده اند هر چند که قصدی برای کاستن شأن سازمان زندانها نداشتند، بلکه به دنبال پاسخ به یاوه‌گویی های ضد انقلابها بودند.

جهانگیر با بیان اینکه اگر وظایف نظارتی خود را به درستی عمل نکنیم ممکن است وظیفه تربیتی درمانی ما به وظیفه ویرانگری تبدیل شود، ادامه داد: زندان نظام فرهنگ ساز است وقتی شاهد هستیم که زندانی همواره در میان محیط بسته زندان و محیط باز جامعه در حال تردد است به این خاطر است که خرده فرهنگهای جامعه به خرده فرهنگهای زندان، فرهنگ غالب در وجود شخص را تشکیل داده است.

وی با تاکید برا ینکه آموزش، ‌ انظباط و تولید امنیت در مجموعه زندانها با یکدیگر ارتباط داشته و نمی توان به بخشی توجه و از مابقی غافل ماند، اظهار کرد: فضای زندان برای افرادی که خواستار بازگشت به جامعه هستند باید امن باشد، اما محیط زندان برای افرادی که همچنان بر بزهکاری خود پافشاری می کنند باید نا امن باشد و این امر جز با اجرای دقیق آیین نامه های زندان محقق نمی‌شود.

رئیس جدید سازمان زندانها بابیان اینکه بازرسی هایی که در دروه آقای اسماعیلی شدت یافت در دوره او نیز به همین منوال ادامه خواهد یافت، گفت: ما باید کاری کنیم که بازرسی از زندان به عنوان پدیده‌ی اتفاقی تلقی نشود. آنچنان بازرسی ها باید مستمر و کامل باشد تا افرادی که به دنبال ایجاد ناآرامی در زندان هستند و نمی خواهند به جنبه اصلاحی تن دهند، فضا برای آنها نا امن بوده و ما اجازه فعالیت غیر تربیتی به آنها را نخواهیم داد.

وی افزود: یکی از مسائلی که مطرح است این است که برخی به دنبال این هستندکه مدیریت بزهکارانه خودرا همچنان از داخل زندان ادامه و برخی را در جامعه هدایت کنندکه ما حتما جلوی آنها رابا قدرت وشدت خواهیم گرفت.

جهانگیر در ادامه سخنان خود به تبیین برنامه های خود برای سازمان زندانها پرداخت و گفت: با توجه به اینکه هدف از زندان نقش بازدارندگی آن است، ارتقا وبهبود فضاها همچنان در اولویت ما خواهد بود. از سوی دیگر به دنبال این هستیم که زندان مانیتورینگ دستگاه قضایی باشد تا فرد بیگناه یک ساعت اضافی هم در داخل زندان نباشد.

آیین نامه اراذل و اوباش جامعه دستگاه قضایی زندان معارفه امنیت محیط امن افرادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر