کد خبر: 164317 A

رییس حوزه قضایی کهریزک با ۳۱ محکوم و ۶ متهم از مددجویان محاکم مربوطه در یک فضای صمیمی گفت‌وگو و به بررسی مشکلات قضایی آنان پرداختند.

به منظور اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری و ایجاد تعامل مناسب با محاکم و دادسراها، رییس حوزه قضایی بخش کهریزک از محل بازداشتگاه اوین بازدید و به مشکلات قضایی مددجویان حوزه مربوطه رسیدگی کرد.

به گزارش ایلنا، در راستای ایجاد تعامل مناسب با محاکم قضایی و دادسراها با رویکرد تغییر نگرش حبس گرایی و اجرای اصلاحیه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برنامه‌های ستاد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عباسی رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک و هفت نفر دیگر از کارکنان قضایی و اداری این حوزه قضایی در محل بازداشتگاه اوین حضور یافته و در جلسه مشترک با معاون قضایی بازداشتگاه شرایط و نحوه اجرای محکومیت های مددجویان در بازداشتگاه اوین مورد بررسی قرار گرفت.

عباسی رییس حوزه قضایی بخش کهریزک در معیت معاون قضایی بازداشتگاه اوین از اندرزگاه های ۴و ۷ و ۸ بازداشتگاه بازدید کرد و با ۳۱ محکوم و ۶ متهم از مددجویان محاکم مربوطه در یک فضای صمیمی گفت‌وگو و به بررسی مشکلات قضایی آنان پرداختند.

حبس زندان مشکلات معاون بازدید قضایی حوزه اوین سیاست کهریزک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر