کد خبر: 170629 A

در این جلسه پس از تفهیم اتهام به این مقام ارشد دولت قبل، وی و وکلیش به دفاع پرداخته و آخرین دفاع از آنان در نیز اخذ شد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهام یکی از مقامات ارشد دولت قبل در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا(م. ر) از مقامات ارشد دولت قبل در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی حاضر و به اتهامات وی در حضور وکیلش رسیدگی شد.

در جلسه صبح امروز دو تن از محکومان پرونده بیمه ایران که در جریان رسیدگی به آن پرونده، علیه این مقام ارشد دولت قبل اظهاراتی را مطرح کرده بودند نیز به عنوان مطلع در جلسه حضور داشتند.

در این جلسه پس از تفهیم اتهام به این مقام ارشد دولت قبل، وی و وکلیش به دفاع پرداخته و آخرین دفاع از آنان در ارتباط با پرونده مشهور به پرونده بیمه ایران نیز اخذ شد.

ایران دادگاه کیفری استان تهران دولت اولین دفاع جلسه مقام رسیدگی اتهام ارشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر